Điện thoại hỗ trợ:
0868 713 318

Chuyên mục: THUÊ XE TỰ LÁISuzuki Ertiga Đời 2016 mã:0136 TP.HCM
Suzuki Ertiga Đời 2016 mã:0136 TP.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 19:22:24

Giá thuê xe tự lái: 700,000 VNĐ/ngày Giá thuê xe tự lái cuối tuần: 800,000 VNĐ/ngày Trụ sở chính: 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM


Kia K3 2016 mã:0134 TP.HCM
Kia K3 2016 mã:0134 TP.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 19:13:20

Hotline: 0911 917 917 Giá: 900,000đ/ngày 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM


Hyundai Avante mã:0133 TP.HCM
Hyundai Avante mã:0133 TP.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 19:11:20

Hotline: 0911 917 917 Giá: 800,000đ/ngày 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM


Fortuner 2016 mã:0132 TP.HCM
Fortuner 2016 mã:0132 TP.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 19:08:28

Hotline: 0911 917 917 Giá: 1,000,000đ/ngày 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM


Fortuner 2015 mã:0131 TP.HCM
Fortuner 2015 mã:0131 TP.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 19:05:43

Hotline: 0911 917 917 Giá: 1,000,000đ/ngày 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM


Innova 2016 mã:0130 TP.HCM
Innova 2016 mã:0130 TP.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 19:03:05

Hotline: 0911 917 917 Giá: 900,000đ/ngày 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM


Innova 2009 mã:0129 TH.HCM
Innova 2009 mã:0129 TH.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 19:00:18

Hotline: 0911 917 917 Giá: 800,000đ/ngày 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM


Toyota Fortuner 2017 mã:0128 TP.HCM
Toyota Fortuner 2017 mã:0128 TP.HCM
Đăng ngày 15-03-2018 18:56:55

Hotline: 0911 917 917 Giá: 1,200,000đ/ngày 127/2/39 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
Tất cả có 30 kết quả.