Điện thoại hỗ trợ:
0868 713 318

Chuyên mục: HONDAXe 4 chổ Honda City 2018 mã:0315 TP.HCM
Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0315 TP.HCM
Đăng ngày 07-08-2018 08:41:16

-Xe đời mới, sạch đẹp, tài xế nhiệt tình, chạy xe cẩn thận. -Giá thuê xe rẻ, gọi xe là có xe đến đón ngay. -Điện thoại: 0931565080 -Khu vực cho thuê: TP,HCMXe 4 chổ Honda City 2018 mã:0311 TP.HCM
Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0311 TP.HCM
Đăng ngày 07-08-2018 08:28:20

Cho thuê xe có tài,xe hoa. Nhận chở khách đi tuor, du lịch, công tác, đám tiệc... giá cả hợp lí, cạnh tranh. Nhận hợp đồng đưa đón với cá nhân, công ty..


Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0310 TP.HCM
Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0310 TP.HCM
Đăng ngày 07-08-2018 08:26:17

Cho thuê xe có tài,xe hoa. Nhận chở khách đi tuor, du lịch, công tác, đám tiệc... giá cả hợp lí, cạnh tranh. Nhận hợp đồng đưa đón với cá nhân, công ty..


Xe 4 chổ Honda City 2015 mã:0305 ĐỒNG NAI
Xe 4 chổ Honda City 2015 mã:0305 ĐỒNG NAI
Đăng ngày 07-08-2018 08:06:48

-Xe đời mới, sạch đẹp, tài xế nhiệt tình, chạy xe cẩn thận. -Giá thuê xe rẻ, gọi xe là có xe đến đón ngay. -Điện thoại: 0868713318 -Khu vực cho thuê: Đông Nai


Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0283 TP.HCM
Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0283 TP.HCM
Đăng ngày 01-08-2018 10:53:54

-Xe đời mới, sạch đẹp, tài xế nhiệt tình, chạy xe cẩn thận. -Giá thuê xe rẻ, gọi xe là có xe đến đón ngay. Số ĐT: 0969814055 Khu vực: TP.HCM


Xe 4 chổ Honda City mã:0260 TP.HCM
Xe 4 chổ Honda City mã:0260 TP.HCM
Đăng ngày 01-08-2018 09:50:34

-Xe đời mới, sạch đẹp, tài xế nhiệt tình, chạy xe cẩn thận. -Giá thuê xe rẻ, gọi xe là có xe đến đón ngay. Số ĐT: 0937026226. 0907026226 Khu vực: TP.HCM


Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0257 TP.HCM
Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0257 TP.HCM
Đăng ngày 01-08-2018 09:41:47

-Xe đời mới, sạch đẹp, tài xế nhiệt tình, chạy xe cẩn thận. -Giá thuê xe rẻ, gọi xe là có xe đến đón ngay. Số ĐT: 0904497473 Khu vực: TP.HCM


Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0248 TP.HCM
Xe 4 chổ Honda City 2018 mã:0248 TP.HCM
Đăng ngày 01-08-2018 09:16:27

-Xe đời mới, sạch đẹp, tài xế nhiệt tình, chạy xe cẩn thận. -Giá thuê xe rẻ, gọi xe là có xe đến đón ngay. Số ĐT: 0945781079 Khu vực: TP.HCM

Tất cả có 24 kết quả.