Điện thoại hỗ trợ:
0868 713 318

Chuyên mục: THUÊ XE NỮA NGÀY

Thuê xe KIA CERATO 2018 nữa ngày.
Thuê xe KIA CERATO 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 70,000đ/giờ.


Thuê xe HUYNDAI I10 2018 nữa ngày.
Thuê xe HUYNDAI I10 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 60,000đ/giờ.


Thuê xe TOYOTA VIOS 2017 nữa ngày.
Thuê xe TOYOTA VIOS 2017 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 70,000đ/giờ.


Thuê xe MAZDA 3 2018 nữa ngày.
Thuê xe MAZDA 3 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 80,000đ/giờ.


Thuê xe HONDA CITY 2018 nữa ngày.
Thuê xe HONDA CITY 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 70,000đ/giờ.


Thuê xe KIA MORNING 2018 nữa ngày.
Thuê xe KIA MORNING 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 60,000đ/giờ.


Thuê xe HONDA CRV 2019 nữa ngày.
Thuê xe HONDA CRV 2019 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 80,000đ/giờ.


Thuê xe TOYOTA INNOVA 2018 nữa ngày.
Thuê xe TOYOTA INNOVA 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 80,000đ/giờ.


Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2018 nữa ngày.
Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 90,000đ/giờ.


Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2016 nữa ngày.
Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2016 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 80,000đ/giờ.Tất cả có 11 kết quả.