Điện thoại hỗ trợ:
0868 713 318

Chuyên mục: Xe 7 chỗ ngồi

Thuê xe HONDA CRV 2019 nữa ngày.
Thuê xe HONDA CRV 2019 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 80,000đ/giờ.


Thuê xe TOYOTA INNOVA 2018 nữa ngày.
Thuê xe TOYOTA INNOVA 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 80,000đ/giờ.


Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2018 nữa ngày.
Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2018 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 90,000đ/giờ.


Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2016 nữa ngày.
Thuê xe TOYOTA FORTUNER 2016 nữa ngày.

THÔNG TIN LỊCH TRÌNH: Số kilomet giới hạn: 100km. Phụ thu vượt giới hạn: 4,000đ/km. Số giờ giới hạn: 5 tiếng. Phụ thu vượt thời gian: 80,000đ/giờ.Tất cả có 5 kết quả.